mgr Monika Zatorska-Berner

Godziny przyjęć: poniedziałek-piątek 8-14

W 1999 r. ukończyła Studium Fizjoterapii zdobywając zawód i tytuł technika fizjoterapii. W 2004 r. ukończyła kierunek Fizjoterapia na Wydziale Wojskowo – Lekarskim UM w Łodzi, otrzymując tytuł magistra. Pracę zawodową podjęła w 2001r. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, Oddziale Reumatologii, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz świadcząc usługi z zakresu ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach doskonaląc swoje umiejętności zawodowe. Długoletnie doświadczenie w pracy nauczyło ją indywidualnego i profesjonalnego podejścia do każdego pacjenta.

Concepts.pl