mgr Monika Zatorska-Berner – Kierownik Rehabilitacji

W 1999r ukończyła Studium Fizjoterapii zdobywając zawód i tytuł technika fizjoterapii, w 2004r na kierunku Fizjoterapia na wydziale Wojskowo-lekarskim UM w Łodzi otrzymała tytuł magistra, w 2022r zdała egzamin specjalizacyjny w dziedzinie Fizjoterapii. Pracę zawodową podjęła w 2001, swoje doświadczenie zawodowe zdobyła na oddziale rehabilitacji neurologicznej, reumatologii, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym oraz świadcząc usługi z zakresu ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach, doskonaląc swoje umiejętności zawodowe. Długoletnie doświadczenie w pracy nauczyło ją indywidualnego i profesjonalnego podejścia do pacjenta.

Jako kierownik dba o najwyższą jakość świadczonych usług przez dział fizjoterapii oraz komfort i bezpieczeństwo pacjentów. Stawia na współpracę lekarz – pacjent – terapeuta.

Concepts.pl