Przed rozpoczęciem ćwiczeń i zabiegów niezbędne jest przeprowadzenie wywiadu oraz diagnostyki fizjoterapeutycznej.
Przeprowadzane są testy oceniające ogólną sprawność pacjenta (testy układu ruchu oraz równowagi).

1. Pacjent proszony jest o dostarczenie do wglądu dokumentacji medycznej (jeżeli jest w jej posiadaniu) m.in.:

  • wyniki badań laboratoryjnych,
  • wyniki badań obrazowych kręgosłupa, głowy : rezonans magnetyczny, Rtg kręgosłupa, tomograf komputerowy,
  • wyniki badań układu przedsionkowego (błędników): VNG Videonystagmografia, VHIT (Video Head Impulse Test)
  • wyniki badania przepływów tętnic kręgowych i szyjnych – USG Doppler
  • wypisy z pobytów w szpitalu (np. pobyty na oddziałach Otolaryngologicznych, Neurologicznych…)

2. Strój pacjenta powinien umożliwić przeprowadzenie badania fizykalnego oraz instruktażu ćwiczeń (luźny T-shirt – bluzka , spodnie lub legginsy, skarpety, obuwie ochronne)
Przed masażem pacjent powinien zaopatrzyć się w ręcznik kąpielowy.

3. Co najmniej 2 godziny przed instruktażem ćwiczeń pacjent nie powinien spożywać pokarmów oraz nadmiernej ilości płynów.

Concepts.pl