Dedykowana dla pacjentów po przebytym COVID-19 po upływie minimum 14 dni od zachorowania. Celem rehabilitacji jest poprawa wydolności oddechowej oraz zwiększenie tolerancji na wysiłek fizyczny. Prowadzona jest co drugi dzień.

Obejmuje wizytę lekarską kwalifikującą na rehabilitację, wizytę fizjoterapeutyczną oraz indywidualnie dobrany program terapii w którego skład wchodzą:

  • drenaż, oklepywanie, nauka efektywnego kaszlu
  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia ogólnousprawniające
  • trening wydolnościowy na cykloergometrach
  • instruktaż ćwiczeń dla pacjenta
  • edukacja zdrowotna
Concepts.pl