Zawroty głowy jako objaw są obecnie jednym z częściej występujących problemów dotykających nasze społeczeństwo. Różnicowanie zawrotów głowy typu obwodowego i ośrodkowe nie sprawia większych kłopotów i często na podstawie wywiadu i badania otoneurologicznego możliwe jest określenie jego charakteru. Jednakże szczegółowa diagnostyka związana z dokładnym określeniem miejsca występowania deficytu, jest skomplikowana i czasochłonna, a leczenie farmakologiczne stosowane przez długi okres czasu bardzo często nie przynosi oczekiwanych efektów. Możliwie wczesna, indywidualnie dobrana rehabilitacja stosowana u chorych z zawrotami głowy może przynieść oczekiwane efekty, znosząc tak przykre dla pacjenta objawy.

Podział zawrotów głowy
W praktyce klinicznej funkcjonuje wiele podziałów zawrotów głowy.

Jeden z nich wyróżnia:

1. Układowe zawroty głowy (vertigo)
Charakteryzują się złudzeniem kołowego ruchu otoczenia lub własnego ciała.
Najczęściej towarzyszą im nudności i wymioty.
Układowe zawroty głowy częściej wiążą się z uszkodzeniem błędnika.

2. Nieukładowe zawroty głowy (dizziness)
Polegają na złudzeniu niestabilności postawy lub chodu, chory nie jest w stanie precyzyjnie opisać swoich dolegliwości. Nieukładowe zawroty głowy wskazują najczęściej na przyczynę ośrodkową (neurologiczną).

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi jako objaw mogą występować w wielu jednostkach chorobowych takich jak:

 • Przetoka perilimfatyczna
 • Zapalenie błędnika
 • Półpasiec uszny
 • Choroba Meniere’a
 • Położeniowy zawrót głowy
 • Guz kąta mostkowo- móżdżkowego
 • Zawroty głowy pochodzenia naczyniowego
 • Zawroty głowy jako objaw w niedokrwiennym udarze móżdżku i pnia mózgu
 • Zawroty głowy w zaburzeniach ciśnienia tętniczego
 • Zawroty głowy pochodzenia szyjnego
 • Niewydolność układu kręgowo- podstawnego
 • Zespół podkradania tętnicy podobojczykowej
 • Zaburzenia krążenia mózgowego
 • Zaburzenia równowagi u ludzi w podeszłym wieku
 • Zawroty głowy w SM

Wskazania do rehabilitacji obejmują:

 • Jednostronne całkowite lub częściowe uszkodzenie przedsionka, w każdej fazie choroby
 • Napadowy położeniowy zawrót głowy wynikający z uszkodzenia narządu otolitowego
 • Zawroty głowy prowokowane ruchem, zmianą położenia bez cech uszkodzenia obwodowej części narządu przedsionkowego
 • Zawroty głowy i zaburzenia równowagi w wieku podeszłym
 • Szyjne zawroty głowy wynikające z dysfunkcji w obrębie szyjnego odcinka kręgosłupa

Cele rehabilitacji:

 • włączenie i uruchomienie zastępczych elementów układu równowagi
 • polepszenie mechanizmów koordynacji pomiędzy narządem wzroku i czuciem głębokim
 • zwiększenie siły i masy mięśniowej
 • utrzymanie prawidłowej elastyczności i długości mięśni
 • poprawa ruchomości kręgosłupa
 • poprawienie relacji między narządem wzroku, narządem przedsionkowym oraz proprioreceptorami,
 • poprawa ogólnej sprawności psychofizycznej,
 • zapobieganie upadkom

– W nowoczesnej rehabilitacji błędnikowych zawrotów głowy można wyróżnić dwa kierunki:

1. Kinezyterapia przedsionkowa – oparta na mechanizmie habituacji z włączeniem mechanizmów przystosowawczych i wyrównawczych zachodzących w ośrodkowym układzie nerwowym (oun),

Rehabilitacja układu przedsionkowego to dział rehabilitacji ukierunkowany na stosowanie bodźców fizykalnych w celu odzyskania sprawności przy uszkodzeniu obwodowej bądź ośrodkowej części narządu przedsionkowego. Wykorzystuje ona wiele technik i metod kinezyterapeutycznych.
W obwodowych uszkodzeniach bazuje się na ćwiczeniach habituacyjnych usprawniających kompensację.
Klinicznie – przez kompensację należy rozumieć powolne wygasanie subiektywnych i obiektywnych objawów towarzyszących uszkodzeniu narządu przedsionkowego.
W nagłym uszkodzeniu narządu przedsionkowego, w którym zawroty głowy są bardzo intensywne i połączone z objawami wegetatywnymi, nie stosujemy ćwiczeń lecz środki farmakologiczne wyciszające te objawy.
Rehabilitację rozpoczynamy jak najwcześniej, od momentu kiedy ustąpiły objawy wegetatywne, a zawroty głowy łagodnieją.

2. Kierunek rehabilitacji oparty na wykorzystaniu koncepcji mechanicznych zaburzeń w kompleksie kanałowo-osklepkowym ucha wewnętrznego w łagodnym napadowym położeniowym zawrocie głowy. (ŁNPZG)

Wykonanie odpowiedniego manewru może spowodować likwidacje objawów dzięki mechanicznemu przemieszczaniu i rozproszeniu w płynie ucha wewnętrznego, uszkodzonych cząstek narządu otolitowego w miejsce błędnika (do przedsionka), w którym nie wywołują objawów choroby.
Z punktu widzenia rehabilitacji istotne jest odróżnienie łnpzg od położeniowych zawrotów głowy wynikających z niepełnej kompensacji przedsionkowej.
Pojedyncze manewry powinny być wykonywane przy udziale lekarza lub kinezyterapeuty

– W ośrodkowych zaburzeniach terapia ma na celu zastępowanie wyłączonej automatycznej kontroli ruchu i postawy kontrolą świadomą wywieraną głównie przez wzrok i propriocepcję.

 • ćwiczenia równoważne
 • ćwiczenia koordynacyjne
 • rehabilitację czynnościową
 • zasady autokorekcji
 • ćwiczenia w odciążeniu
Concepts.pl