Dr n.med. Marzena Bielińska
Specjalista Fizjoterapii
Godziny przyjęć: poniedziałek-środa – 15.00-19.00, czwartek-piątek – 15.30-19.00

Dr n. med. Marzena Bielińska ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi z wyróżnieniem z w 2007r. na kierunku fizjoterapia. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2011r. Tematyka jej pracy dotyczyła oceny wyników leczenia zawrotów głowy pochodzenia szyjnego za pomocą kinezyterapii.
W roku 2015 uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie Fizjoterapii. Jest adiunktem Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi od 2008 r.


Dydaktyk o dużym doświadczeniu, uczestniczyła w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach. Na jej dorobek naukowy składa się około 20 publikacji, współautorstwo kilku rozdziałów książkach medycznych, broszur oraz materiałów multimedialnych dla studentów fizjoterapii, a także pacjentów.
Zainteresowania badawcze oraz pracę zawodową koncentruje na fizjoterapii w Otoneurologii. Od kilkunastu lat zajmuje się rehabilitacją pacjentów z zawrotami głowy, zaburzeniami równowagi, szumami usznymi, dysphagią (utrudnione połykanie) oraz zaburzeniami głosu, a także prowadzi zajęcia terapeutyczne z osobami po laryngektomii.

Ukończyła także wiele kursów kierunkowych takich jak:

  • Kurs doskonalący z zakresu Fizjoterapii „Terapia manualna”
  • Kurs podstawowy koncepcji PNF 1 i PNF 2
  • Kurs Medycyny Manualnej wg Karela Lewita akredytowany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
  • Kurs masażu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Rehabilitacji Medycznej; uzyskane kwalifikacje masażysty
  • Specjalistyczny kurs masażu leczniczego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Rehabilitacji Medycznej;
  • Szkolenie w zakresie krioterapii.

Była uczestnikiem wielu kursów doskonalących i specjalistycznych z zakresu postępowania fizjoterapeutycznego w przebiegu skolioz idiopatycznych, zniekształceń statycznych ciała u dzieci i młodzieży, podstaw fizjoterapii w neurorehabilitacji, współczesnych kierunków w zakresie protezowania i aparatownia kończyn górnych, dolnych i tułowia, a także fizjoterapii chorych z chorobami układu krążenia.

Concepts.pl